Światowy Zjazd Gdańszczan to cykliczne wydarzenie, które gromadzi osoby urodzone w Gdańsku, jego mieszkańców (obecnych oraz dawnych) i miłośników. To okazja dla wszystkich, którzy czują się związani z Gdańskiem, by spotkać się, dzielić wspomnieniami i świętować.

Identyfikacja Światowego Zjazdu Gdańszczan opiera się o kształt herbu miasta – dwa krzyże zwieńczone koroną. W tej wersji krzyże zawierają strzałki, które ilustrują przybywanie z różnych kierunków, żeby zebrać się w jednym punkcie. Kolorystyka znaku, oparta o czerwień i złoto, także nawiązuje do heraldyki Gdańska.