W dziewiętnastym wieku zamek krzyżacki w Malborku wymagał odnowy: jego budynki wykorzystywano do praktycznych celów, a przy okazji dewastowano. Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku powstało, żeby zorganizować rekonstrukcję zabytku.

W latach 1890–1940 Towarzystwo publikowało sprawozdania ze swoich prac zawierające m.in. opis postępów, listy nowych zakupów, a także listy członków i wpłacanych składek. Tłumaczenia sprawozdań zostały opublikowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku jako cenne źródło wiedzy o historii zamku. Towarzyszą im artykuły naukowe, które przedstawiają historyczne tło powstania dokumentów.

Zależało nam na zachowaniu charakteru oryginalnych dokumentów, ale w połączeniu z współczesnym i spójnym projektem książki składającej się z dwóch części: esejów i tłumaczeń. Użyliśmy m.in. niemieckich krojów pism z pierwszej połowy dwudziestego wieku, a także ornamentów inspirowanych oryginalnymi. Najważniejsze nawiązanie do pierwotnych druków to papier marmurkowy użyty na okładce, w oprawie łączonej z płótnem. Tytuł nadrukowano ciepłozłotą folią na płótnie.