Książka wydana przez Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu powstała jako część kontynuacji obchodów 100-lecia niepodległości Polski i składa się z wywiadów z prawie stu osobami urodzonymi około 1918 roku.

Wywiady były przeprowadzane przez dwa lata w ramach projektu rejestrowania historii mówionej. Ich treść podzielono na okresy z historii Polski, m.in. II Rzeczpospolita, komunizm, odzyskanie niepodległości. Ostatnia część opisuje współczesne życie stulatków. Książkę ilustrują prywatne zdjęcia świadków historii. Na życzenie autorów wszystkie wywiady typograficznie zostały potraktowane tak samo, żeby nie wyróżniać żadnych z bardzo różnorodnych losów bohaterów.