Z okazji 50-lecia istnienia Muzeum Gdańska coroczny raport o działaniu instytucji przybrał specjalną formę. Na ponad 400 stronach opisana została m.in. historia muzeum, wszystkie oddziały, kolekcje, zorganizowane wydarzenia oraz pracownicy.

Książka stanowi kontynuację serii raportów, ale ze względu na specjalny charakter tego wydania jest oprawiona w twardą oprawę, a kolorystyka została wzbogacona o złoto. Na okładce pojawiają się jego dwa odcienie, a także ornament, który zaprojektowaliśmy jako część identyfikacji rocznicy. Dla stron tytułowych poszczególnych rozdziałów stworzyliśmy grafiki oparte o historyczne ryciny gdańskie.