Kolejna publikacja z serii (po Sapientia aedificavit…Regnum defendo…) towarzyszyła trzeciej wystawie o historii malborskiego zamku, która skupiała się na dziewiętnastowiecznych próbach restauracji zabytku podejmowanych w duchu romantycznej fascynacji przeszłością.

Tom składa się z siedmiu historycznych esejów w języku polskim i niemieckim. Książka kontynuuje układy typograficzne poprzednich tomów, ale pojawiają się nowe rozwiązania kolorystyczne oraz ornamenty nawiązujące do sztuki i projektowania XIX wieku. W środku wykorzystano dodatkowy metaliczny kolor, który uzupełnia gamę brązów. Tytuł oraz ornament na okładce są nadrukowane ciepłozłotą folią. Półobwoluta, po stronie zewnętrznej zadrukowana ozdobnym wzorem zainspirowanym ilustracjami źródłowymi, rozkłada się do plakatu wystawy wydrukowanego na stronie wewnętrznej.