Katalog jest pierwszą częścią listy strat wojennych kolekcji zamkowej Muzeum Zamkowego w Malborku. Obejmuje malarstwo, grafikę i rysunek.

Zawiera informacje o dziełach zaginionych, znajdujących się obecnie w innych kolekcjach oraz listę dzieł zachowanych w Malborku. Większość materiału ikonograficznego pochodzi ze starych fotografii i reprodukcji, z których znamy utracone dzieła, często są one nie najlepszej jakości. W projekcie wykorzystaliśmy przede wszystkim motyw znaku X symbolizujący brak lub utratę. Znaki występują w kilku rozmiarach, a największe z nich – na okładce i przekładkach tytułowych – zasłaniają fragmenty utraconych dzieł. X na okładce został nadrukowany metaliczną folią.