Pod koniec dziewiętnastego wieku Theodor Joseph Blell spisał ręcznie wszystkie eksponaty należące do kolekcji zamku malborskiego, dzieląc je na liczne kategorie. Tak powstał Inwentarz Blella, obecnie cenne źródło wiedzy o historii zamku.

Historycy z Muzeum Zamkowego w Malborku podjęli się odczytania i przetłumaczenia inwentarza, który został następnie wydany. Książka składa się z esejów naukowych w części wstępnej, krytycznie opracowanego tłumaczenia, transkrypcji oryginału niemieckiego oraz wkładki fotograficznej. Specyficzne wyzwanie projektowe polegało na przełożeniu swobodnych, ręcznie stworzonych list Blella na uporządkowane tabele, złożone wyłącznie czernią i czerwienią, tak żeby nie stracić pierwotnych informacji.

Ponieważ tekst składa się głównie z uporządkowanych list, w projekcie wykorzystaliśmy układ i elementy graficzne nawiązujące do formy tabeli. Na okładce tytuł został wytłoczony i naniesiony srebrną folią na szare płótno, bez użycia tradycyjnego druku. Jedyny kolorowy element to wkładka fotograficzna, która zawiera zdjęcia eksponatów z kolekcji oraz oryginalnego inwentarza: została wydrukowana na bardziej błyszczącym i kremowym papierze, dzięki czemu stanowi wyróżniającą się część publikacji.

Książka otrzymała nagrody za projekt, a także nagrodę za doskonały skład.