Książka Miasta skoszarowane autorstwa Jana Daniluka zaprojektowana dla Muzeum Gdańska została wyróżniona w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2019.

Konkurs jest organizowany co roku przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Książka Sapientia aedificavit sibi domum zaprojektowana dla Muzeum Zamkowego w Malborku znalazła się również na liście nominacji w tegorocznym konkursie. Dziękujemy za docenienie naszej pracy!