Kolejna książka zaprojektowana dla Muzeum Zamkowego w Malborku, Regnum defendo..., otrzymała nagrodę Communication Arts.

To kontynuacja serii katalogów do wystaw przedstawiających historię zamku w Malborku. Została nagrodzona w kategorii Książki. Dziękujemy!